Program

1. Pomoc dziecku z autyzmem w jego utrudnieniach percepcyjnych. (90 min.)

Elżbieta Wilk

Treść wykładu:

 • Geneza nietypowych zachowań w autyzmie.
 • Wpływ kondycji układu pokarmowego na zaburzenia zmysłów dziecka.
 • Problemy percepcyjne w autyzmie i wynikające z tego trudności w kontaktach

z otoczeniem.

 • Indywidualna pomoc dziecku przy jego specyficznych potrzebach i wrażliwościach percepcyjnych

 

2. Komunikacja osób z wyzwaniami w rozwoju społecznym. (90 min.)

Dominika Solecka-Nowak

Treść wykładu:

 • Czym są i jakich sfer dotyczą wyzwania w rozwoju społecznym?
 • Kilka słów o komunikacji i jej elementach
 • Jak zachęcać do komunikowania się.
 • Sposoby radzenia sobie z tzw.”zachowaniami trudnymi”

 

3. Jak wspierać i inspirować do rozwoju osoby z autyzmem w szkole? (90 min.)

Adrian Borowik

Treść wykładu:

 • Kształtowanie interakcji w rozwoju społecznym osoby z autyzmem.
 • Elastyczność, jako wyzwanie społeczne w kontekście zajęć szkolnych.
 • Waga otoczenia, w którym funkcjonuje osoba z autyzmem – klasa, uczniowe, nauczyciel, pokój skupienia.
 • Strategie pomocne w procesie edukacyjnym.