Prelegenci

 

Ela cięte

Elżbieta Wilk

– doradca żywieniowy, psychodietetyk, skriner HANDLE® (Holistyczne Podejście do Neurorozwoju i Efektywnego Uczenia się). Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”. Uczestniczyła w kursach prowadzonych przez Autism Treatment Center of America®, Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie wspierającej osoby z autyzmem oraz ich rodziny, prowadzi porady dietetyczno- terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 


 

Dominika Solecka-NowakAutyzm w szkole

– absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej (°II), nauczyciel i terapeuta osób z autyzmem zarówno w środowisku szkolnym (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy) jak i domowym, uczestniczka szkoleń o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą („The Son-Rise Program® Start-Up” oraz „The Son-Rise Program® Maximum Impact” w USA), Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie wspierającej osoby z autyzmem oraz ich rodziny.

 

 


 

Adrian BorowikAdrian Borowik

– pedagog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, zwolennik podejścia pełnego miłości, radości i dobrej zabawy w terapii autyzmu. Współfundator oraz Członek Zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie. Założyciel Przylądka Dobrej Nadziei, poprzez który działa prowadząc warsztaty dotyczące konkretnych aspektów terapii autyzmu. Ukończył kurs The Son-Rise Program® Start Up oraz Maximum Impact, kurs wprowadzający oraz kurs podstawowy HANDLE® oraz szereg innych szkoleń z zakresu terapii autyzmu i podobnych wyzwań rozwojowych.

.


Fundacja Być Bliżej SiebieLogo Przylądka Dobrej Nadziei