Konferencja „Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole (3.0)”

Pokochaj Autyzm w Twojej szkole!

Zaproś nas do swojego miasta, szkoły, ośrodka. Z przyjemnością przyjedziemy na około 5 godzinne spotkanie pełne pasji, energii i ogromu informacji użytecznych w kontakcie z osobą z autyzmem podczas lekcji.
Wygłosimy 3 wykłady, każdy po 90 minut (patrz Program)
Omówimy szereg strategii, które mogą być użyteczne w pracy z osobami z autyzmem  i pomogą zrozumieć różne sytuacje wynikające z trudności, przed którymi stają one w szkole.

 

autyzm w szkoleZastanawiasz się:

 • dlaczego dziecko z autyzmem zachowuje się nietypowo?
 • jak nawiązać z uczniem relacje i zachęcić go do kontaktu?
 • dlaczego nie nawiązuje interakcji z rówieśnikami?
 • dlaczego nie wykonuje poleceń, nie współpracuje w trakcie lekcji?
 • jak efektywnie wspierać rozwój uczniów z autyzmem w szkole?
 • jak skutecznie radzić sobie z tzw. „trudnymi  zachowaniami”?

 

Zaproś nas na konferencję szkoleniową.

Opowiemy i pokażemy:

 • jak efektywnie rozwijać kompetencje społeczne uczniów z autyzmem.rysowana pani z radością czyta książkę
 • jak rozpoznać i zaspokajać potrzeby sensoryczne uczniów, aby wspomagać ich rozwój poznawczy.
 • jak uczyć skutecznych metod komunikacji, jak nawiązywać przyjazne interakcje.
 • jak przystosować środowisko szkolne do potrzeb osoby z autyzmem.
 • co robić w sytuacjach stanowiących wyzwanie dla dziecka lub dla otoczenia.

Logo Przylądka Dobrej Nadziei

Konferencja szkoleniowa skierowana jest do kadry pedagogicznej pracującej z dziećmi z autyzmem lub podobnym wyzwaniem rozwojowym (całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Aspergera, cechy autyzmu) w szkole i w domu: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów. Jej głównym celem jest zapoznanie uczestników z istotą wyzwań towarzyszących autyzmowi w szkole oraz przedstawienie skutecznych strategii wspierania rozwoju społecznego i poznawczego dzieci nim dotkniętych.

Fundacja Być Bliżej Siebie