Regulamin szkolenia „Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole (1.0)”

Regulamin ważny dla szkoleń organizowanych po 16 stycznia 2017 r.

§ 1

Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem szkoleń i konferencji z cyklu „Pokochaj Autyzm”, jest platforma szkoleniowa Przylądek Dobrej Nadziei. Niekiedy są one przygotowane we współpracy z innymi podmiotami.
  2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2016 r. do odwołania i dotyczy szkoleń „Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole 1.0” prowadzonych przez Adriana Borowika.
  3. Wszelkie informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie internetowej http://pokochajautyzm.pl .

§ 2

Rejestracja

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie http://pokochajautyzm.pl/rejestracja/
 2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja przebiegła pomyślnie. Jeśli chcesz skorzystać z obniżki – zrób przelew (150 zł), do 3 dni przed szkoleniem. Opłata na miejscu, gotówką: 160 zł”.
 3. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na podany przez ciebie email przyjdzie automatyczna wiadomość z danymi do przelewu i potwierdzeniem otrzymania przez nas formularza.
 4. Brak potwierdzenia może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych lub na łączach internetowych – nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA UCZESTNIKU (kontakt: usmiechnijsie@pokochajautyzm.pl).
 5. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie e-mailowej. Na adres usmiechnijsie@pokochajautyzm.pl, należy przysłać rezygnację z udziału w szkoleniu, na minimum 2 dni przed szkoleniem, na które się uczestnik/uczestniczka rejestrowali. Zostanie wówczas zwrócona opłata pomniejszona o 10 zł kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie organizator nie zwraca opłaty za szkolenie.
 6. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie zapełnienia listy uczestników.
 8. Osoby, które się zarejestrowały i zrobiły przelew do 3 dni przed szkoleniem, zostaną wpisane na listę obecności w pierwszej kolejności.
 9. Osoby, które się zarejestrowały, a nie wniosły opłaty przelewem, na min. 3 dni przed szkoleniem mogą ponosić ryzyko utraty miejsca w momencie zapełnienia listy. Może to skutkować tym, że uczestnictwo w szkoleniu nie będzie możliwe.

§ 3

Płatność

 1. Drugim etapem rejestracji jest dokonanie opłaty przelewem lub gotówką, na miejscu

Dane do przelewu:

Przylądek Dobrej Nadziei

ING: 66 1050 1025 1000 0091 5061 5442

w tytule prosimy wpisać: Pokochaj Autyzm, miasto i datę szkolenia, Imię i Nazwisko uczestnika/ów

 1. Koszt udziału w szkoleniu:
 • Opłata gotówką, na miejscu bezpośrednio przed szkoleniem lub przelewem na krócej niż 3 dni przed szkoleniem: 160 zł
 • Opłata przelewem, nie krócej niż 3 dni przed szkoleniem: 150 zł

(Przelew na krócej niż 3 dni przed szkoleniem powinien być zrobiony na kwotę 160 zł)

 1. W przypadku przelewu robionego na krócej, niż 3 dni przed szkoleniem, konieczny jest kontakt z Organizatorem (usmiechnijsie@pokochajautyzm.pl). W przypadku jego braku, może nie być możliwe uczestnictwo w szkoleniu.
 2. Organizator wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, którą prześle w terminie do 7 dni po szkoleniu.
 3. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W przypadku więcej niż 1 osoby z jednej instytucji istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Zawsze wymaga to jednak ustalenia z organizatorem.
 5. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, 2 przerwy kawowe.
 6. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów podróży.
 7. Osoby dokonujące przelewu na krócej, niż 3 dni przed terminem szkolenia, zobowiązane są mieć ze sobą potwierdzenie nadania przelewu w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 4

Obecność podczas konferencji

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do działającego przed szkoleniem PUNKTU REJESTRACJI w miejscu szkolenia i podpisać listę obecności. Bez tego udział w szkoleniu jest niemożliwy.

§5

Inne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez uczestników podczas konferencji.
 2. Każdy uczestnik zatwierdzając regulamin wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku utrwalonego w trakcie konferencji. Uczestnicy udzielają Przylądkowi Dobrej Nadziei, oraz Fundacji Być Bliżej Siebie, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkoleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością wymienionych podmiotów.
 3. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzania zmian w programie szkoleń.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniami.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: usmiechnijsie@pokochajautyzm.pl
 8. Organizator wyda zaświadczenia uczestnikom po zakończeniu ostatniego wykładu, po oddaniu przez uczestnika wypełnionej ankiety ewaluacyjnej, jeśli taka zostanie rozdana do wypełnienia.

ZAREJESTRUJ SIĘ