Program szkolenia


 1. Interakcja-Wyłączenie. Dlaczego osoby z autyzmem „wyłączają się” z interakcji i zajmują schematycznymi, autostymulacyjnymi aktywnościami. (90min.)
 • Przybliżenie zagadnienia „wyłączenia”, odpowiedź na pytanie: „co fiksacje dają osobom z autyzmem?”
 • Waga otoczenia w procesie edukacyjnym.
 • Interakcja jako pomoc nauczyciela. Kontakt wzrokowy.
 • Dlaczego warto postawić bardziej na relację niż ułamki?

Przerwa (15min)

 1. Poczucie kontroli a zachowania zawierające dużą dozę emocji i energii. Dlaczego tzw. „trudne zachowania” są trudne? (120 min.)
 • Czym jest oraz po co osobom z autyzmem poczucie kontroli?
 • Jak stawiać granice osobom z autyzmem.
 • Jak postępować w sytuacjach konfliktowych, trudnych, nieprzewidzianych.
 • Otoczenie.

Przerwa (15min)

 • Rola postawy w terapii autyzmu i w procesie edukacyjnym. (60 min.)
 • Czym jest akceptacja i jak pomaga w kontakcie z osobą z autyzmem.
 • Istota i waga samoświadomości nauczyciela/terapeuty.
 • Celebracja zamiast nagród.
 • Nauczyciel i uczniowie jako modele.
  Po wykładach przewidziany jest czas na dyskusję i pytania do prowadzącego.

  ZAREJESTRUJ SIĘ